Thông báo về chương trình học bổng Ulis Dream năm học 2019-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về chương trình học bổng Ulis Dream năm học 2019-2020 dành cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
– Sinh viên chương trình đào tạo CLC theo TT23 đang theo học tại Trường
– Có kết quả học tập đạt từ Giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên. (Đối với sinh viên năm thứ nhất: sử dụng kết quả thi THPTQG năm 2019 để xét chọn).
– Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
– Sinh viên chưa từng được nhận học bổng nào khác trong học kỳ xin học bổng
Lưu ý: trường hợp số sinh viên đăng kí học bổng vượt quá chỉ tiêu sẽ căn cứ vào kết quả học tập (hoặc kết quả thi THPTQG) để xét từ trên xuống dưới cho đến hết chỉ tiêu.
2. Chỉ tiêu học bổng:
– Khóa QH.2019.F1: 3 suất
– Khóa QH.2018.F1: 2 suất
3. Trị giá học bổng
Giá trị mỗi suất học bổng 10.000.000 đồng/01 sinh viên/01 năm học.
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
– Đơn xin học bổng (theo mẫu);
– Bảng điểm năm học hoặc Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển
– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do đơn vị có thẩm quyền cấp;
– Bài phát biểu cảm tưởng/Thư cảm ơn khi được xét nhận học bổng.
(Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Ulis Dream, năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Điện thoại, Email, Danh mục các loại
giấy tờ có).
Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký học bổng về Phòng Chính trị và Công tác HSSV (P106 nhà A1) trước ngày 17/12/2019.
Nhà trường không giải quyết các trường hợp nộp sau thời hạn trên.