Thông báo trao đổi sinh viên tại Indonexia học kì 2 năm học 2019-2020

Thông tin chi tiết chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Indonesia học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: Học kỳ II năm học 2019-2020 (Từ tháng 02/2020 đến tháng 06/2020).

3. Chỉ tiêu: 02 sinh viên.

4. Điều kiện tham dự khóa học:

– Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 của ĐHQGHN.

– Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0.

– Có trình độ tiếng Anh tối thiểu: chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ tương đương.

5. Hồ sơ đăng ký:

– Sinh viên hoành thiện mẫu đơn đăng ký của ĐHQGHN.

– Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo (tiếng Anh).

– Giấy khám sức khỏe.

– Chứng chỉ ngoại ngữ.

– Photo hộ chiếu.

Lưu ý: Sau khi được lựa chọn tham dự chương trình, sinh viên sẽ phải hoàn thiện bộ hồ sơ theo yêu cầu riêng của UI.

6. Chi phí tham dự khóa học: Sinh viên tham dự chương trình trao đổi sinh viên với UI sẽ được miễn học phí. Các chi phí khác sinh viên/học viên tự thanh toán. 

UI sẽ tài trợ học bổng 22.500.000 IDR (khoảng 1.550 USD) cho toàn bộ thời gian tham dự chương trình.

7. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp về Phòng CT và CT HSSV trước ngày 17/10/2019.