Thông báo học bổng Kumo Asiana học kỳ 1 năm học 2019-2020

Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana ( Học bổng Kumo Asiana) học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên của ĐHQGHN.

Thông tin chi tiết như sau: 

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:
– Sinh viên năm thứ nhất (QH-2019) đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia
năm 2019 và có hoàn cảnh khó khăn.

2. Chỉ tiêu:

02 Sinh viên thuộc ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Sư phạm tiếng Hàn Quốc

3. Trị giá học bổng:
Giá trị mỗi suất học bổng 2.150.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Học bổng sẽ được Quỹ Kumho Asiana chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên. Sinh viên có thể được nhận học bổng liên tiếp trong thời gian học đại học nếu đáp ứng yêu cầu.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng:
– Lý lịch sinh viên, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);
– Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu);
– Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019;
– Bản photo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân;
– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;
– Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Thời hạn đăng ký:

Trước 16h00 ngày 3/10/2019 tại phòng CC & CT HSSV (P.106 nhà A1)