Thông báo chương trình học bổng K-T năm học 2019-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K-T (gọi là học bổng K-T) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
– Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020;
– Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;
– Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2019-2020.
2. Giá trị mỗi suất học bổng: 5.000.000 đồng/sinh viên/năm học
3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐH Ngoại ngữ: 04 sinh viên
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
– Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);
– Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo.
– Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;
– Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên
cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);
– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học
bổng K-T, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ về Phòng CT và CTHSSV (P106 nhà A1) hết ngày 19/6/2020.