Tag Archives: Thủ tục hành chính

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thủ tục HSSV xin thôi học Hồ sơ, thủ tục Đơn xin thôi học của HSSV (theo mẫu được cung cấp tại website của Trường) có ý kiến của gia đình và xác nhận của khoa chủ quản. Quy trình a) HSSV nộp hồ sơ

Biểu mẫu

SV chọn biểu mẫu cần sử dụng, điền thông tin đầy đủ vào các mục trong đơn và nộp cho cán bộ phụ trách tại phòng 106 nhà A1; Sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên khi đi xin xác nhận; Kết quả xác