Góp ý Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2022 diễn ra vào ngày 13/11/2019 tại HT Vũ Đình Liên với các nhiệm vụ chính sau:

1/ Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019

2/ Thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2022

3/ Bầu BCH Đoàn Trường khóa XX

BCH Đoàn trường khóa XIX gửi các đoàn viên, sinh viên, cán bộ, giảng viên Nhà trường dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XX. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến qua địa chỉ email: doanthanhnien.ulis@gmail.com trước ngày 03/11/2019.

Trân trọng cảm ơn!