Chương trình trại hè tại Trường ĐH Nữ sinh Fukuoka, Nhật Bản năm 2019

Lưu ý: Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN nộp hồ sơ về Phòng Chính trị và Công tác HSSV (P106 nhà A1) trước ngày 12/6/2019.