Chương trình học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019-2020.

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.8 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2018-2019 (không xét đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2019);

– Có hoàn cảnh khó khăn;

– Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;

– Tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ học bổng tổ chức, phát động;

2.Chỉ tiêu học bổng Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN: 02 sinh viên

  1. Trị giá mỗi suất học bổng:
    Giá trị mỗi suất học bổng là 14.000.000 đồng/sinh viên/năm học. Học bổng được chuyển vào tài khoản của sinh viên (mở tại Ngân hàng Ngoại thương-Vietcombank) theo 2 học kỳ, (mỗi học kỳ là 5 tháng, mỗi tháng là 1.400.000 đồng/sinh viên)
  2. Quy trình xét chọn

– ĐHQGHN gửi hồ sơ đề cử;

– Quỹ học bổng xét duyệt; gặp mặt, phỏng vấn trực tiếp sinh viên và quyết định.

– Thủ tục xét cấp học bổng theo học kỳ: Học kỳ 1 vào tháng 5 và học kỳ 2 vào tháng 2 năm sau. Sau khi được nhận học bổng học kỳ 1, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ 1 và giấy xác nhận tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội trong học kỳ 1 để Quỹ xét tiếp học bổng học kỳ 2.

Lưu ý: Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, sinh viên sẽ không được Quỹ trao học bổng kỳ 2 và đơn vị cũng không được đề cử sinh viên khác thay thế.

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

– 02 đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt – theo mẫu ); có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2018- 2019, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản tự thuật về bản thân, bằng tiếng Anh (ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng và nguyện vọng của mình);

– 02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết 01 thư riêng);

– 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội, hỗ trợ cộng đồng (có xác nhận của tổ chức từ thiện hoặc đơn vị tổ chức hoặc của đơn vị đào tạo);

– Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ hỗ trợ cộng đồng; Lawrence S.Ting (tham khảo tại website của Quỹ: www.lawrencestingfund.org);

– Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của chính quyền địa phương;

– Thông tin về số tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank);

– Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội…

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Lawrence S.Ting, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ).

Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: 

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN nộp hồ sơ về Phòng Chính trị và Công tác HSSV của Trường (P106 nhà A1) trước 16h00 ngày 08/5/2019.