Chương trình học bổng của Tập đoàn Vingroup (học bổng Vingroup) năm học 2019-2020

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên năm thứ 2, 3, 4 (sinh viên năm thứ 5, 6 đối với Khoa Y Dược). 

– Năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt và có chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương);

– Năm học 2018-2019 đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường; có kết quả học tập đạt từ loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

– Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng ĐHNN: 

  • Học bổng SV xuất sắc: 06 sinh viên
  • Học bổng SV nghiên cứu khoa học: 01 sinh viên

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bảng điểm năm học 2018-2019 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo; 

– Bản tự giới thiệu, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu tại đây)

– Chứng thực bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân;

– Bài viết tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (đánh máy, có độ dài khoảng 1-2 trang A4);

– Bản photo các chứng nhận về: Thành tích nghiên cứu khoa học và chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc) và thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng Vingroup năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Thời hạn nộp hồ sơ:

Hạn nộp hồ sơ về Phòng CT và CT HSSV (P106 nhà A1) trước 16h ngày 13/12/2019.