Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc (học bổng Lotte) học kỳ 2, năm học 2019-2020

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc (gọi là học bổng Lotte) học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau:
  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn 

– Sinh viên năm thứ 3, thứ 4, thuộc ngành đào tạo ở mục (3);

– Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: Học kỳ 1, năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt từ 3.2 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

– Học bổng dành cho sinh viên vượt khó: Học kỳ 1, năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt từ 2.8 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên và có hoàn cảnh khó khăn.

  1. Trị giá mỗi suất học bổng: 300 đô la Mỹ/01 học kỳ/01 sinh viên.
  2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 15 sinh viên.

 

Đơn vị đào tạo

Ngành đào tạo

Học bổng cho SV xuất sắc

Học bổng cho SV vượt khó

Tổng số

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hàn Quốc học

2

3

5

Trường ĐH Ngoại ngữ

Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

3

2

5

Trường ĐH Kinh tế

 

3

2

5

TỔNG CỘNG

 

8

7

15  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản khai lý lịch cá nhân, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai ảnh; viết bằng tiếng Anh (theo mẫu); 

– Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2019-2020, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Thư giới thiệu của giảng viên/Hiệu trưởng, có xác nhận của đơn vị;

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó);

– Giấy chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn hội (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 2, năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị Khoa xét chọn và nộp hồ sơ lên Phòng CT và CT HSSV (P106 nhà A1) trước 16h ngày 21/02/2020.