Category Archives: Thông báo

Quyết định của Hiệu trưởng về Trợ cấp xã hội cho SV chính quy từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc                            Số: 1049  /QĐ-ĐHNN                                   Hà Nội, ngày

Quyết định của Hiệu trưởng Hỗ trợ chi phí học tập cho SV Chính quy từ tháng 1 đến tháng 6/2017

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc     Số:  1050 /QĐ-ĐHNN                                   Hà Nội, ngày   31   tháng 5   năm 2017                                   QUYẾT ĐỊNH Về việc

Tuyển tình nguyện viên cho chương trình World Scholar’s Cup.

Trung tâm hỗ trợ sinh viên xin thông báo về yêu cầu tuyển từ phía Ban tổ chức World Scholar’s Cup về việc tuyển TNV làm giám khảo cho cuộc thi. (http://www.scholarscup.org/global-round/hanoi/) ————————————————- Cuộc thi được tổ chức công phu, rộng rãi trên hơn 40

Hành trình Dự án khởi nghiệp Nông nghiệp

Nhằm tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức đã học được để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong đời sống kinh doanh,