Category Archives: Thông báo

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH A&B CỦA TỔ CHỨC UMAP

Trường Đại học Ngoại Ngư- ĐHQGHN xin thông báo về chương trình A&B của tổ chức UMAP (University Mobility in Asia and Pacific). 1. Đối tượng tham gia: Sinh viên ĐHQGHN. 2. Thời gian tham dự: Học kỳ II, năm học 2020- 2021. 3. Chỉ

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HYUNDAI JUMP SCHOOL

Trường Đại học Ngoại Ngữ- ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị đào tạo và các bạn sinh viên chương trình học bổngHyundai Jump School như sau:       Hyundai Jump School là chương trình do Tổ chức Tình nguyện vì Hòa bình Việt

Các văn bản quyết định sinh viên cần biết

Dưới đây là các văn bản quyết định về hỗ trợ người học mà sinh viên nên nắm rõ: STT Số quyết định Tên văn bản Xem tại đây 1 66/2013/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với

Thông báo về học bổng học kỳ I năm học 2019-2020

Nhà trường xin gửi tới các bạn sinh viên các quyết định cấp học bổng và danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ I năm học 2019-2020 như sau: Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKI năm học

Thông báo chương trình học bổng K-T năm học 2019-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K-T (gọi là học bổng K-T) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau: 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn– Sinh