Category Archives: Học phí – Học bổng

Thông báo học bổng Kansai năm 2019-2020

Chương trình trao đổi dành cho học viên, sinh viên của ĐHQGHN tại trường Đại học Kansai, Nhật Bản. Thời hạn nộp hồ sơ về Phòng CT và CT HSSV (P106 nhà A1) trước 16h00 ngày 08/10/2019.

Thông báo học bổng ShinnyoEn 2019-2020

Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn 1.1. Đối với học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo: – Năm học 2018-2019 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên; – Ưu tiên học

Học bổng Kova lần thứ 17 năm 2019

Thông tin chung về học bổng  Hướng dẫn sinh viên đăng ký học bổng và Đơn đăng ký tham gia học bổng Lưu ý: Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ nộp hồ sơ về Phòng Chính trị và Công tác HSSV (P106 nhà A1)

Chương trình UMAP-COIL năm 2019

Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN. Thời gian tham dự: Từ 01/7/2019 – 23/8/2019. Chỉ tiêu: 02 sinh viên. Điều kiện tham dự chương trình : – Là sinh viên bậc đại học hệ chính quy đã học tối thiểu 2 học kỳ