All posts by quantriweb

Thông báo tuyển sinh viên đi học chương trình bồi dưỡng tiếng Nhật – văn hóa Nhật tại Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017

Theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tại Công hàm số J.F.1014/2016 ngày 12/12/2016, Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về chương trình bồi dưỡng Tiếng Nhật – Văn hóa Nhật