All posts by quantriweb

Công ty TNHH Sekonix Vina tuyển dụng

TUYỂN GẤP 10 PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN Lương từ 25.000.000 đến 30.000.000 Công ty TNHH Sekonix Vina là một doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc được Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đầu tư số 192043000220 ngày 17/10/2014.