All posts by giangulis

Góp ý Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2022 diễn ra vào ngày 13/11/2019 tại HT Vũ Đình Liên với các nhiệm vụ chính sau: 1/ Tổng kết công tác Đoàn và