Tổ chức giáo dục LIA tuyển dụng

Tổ chức giáo dục quốc tế LIA hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học Đức, là đơn vị uy tín với các bạn du học sinh Việt Nam và đối tác là các trường học tại Đức, trường học tại Việt Nam và Đại sứ quán Đức. LIA liên kết với các cơ sở giáo dục tại Đức để tổ chức chương trình đưa học sinh/sinh viên Việt Nam sang Đức học tập, làm việc và định cư.
  1. Giáo viên, trợ giảng tiếng Đức
  • Giáo viên tiếng Đức: 03 người
  • Trợ giảng tiếng Đức: 02 người

Thông tin chi tiết

     2.  Nhân viên Digital Marketing (full – time): 03 người

Thông tin chi tiết

     3. Nhân viên mảng chất lượng đào tạo (full – time) 

Thông tin chi tiết