Thông báo về Thực tập sinh tự nguyện tại Okinawa, Nhật Bản đối với sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số:        /TB-ĐHNN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thực tập tự nguyện tại Okinawa, Nhật Bản

đối với sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản

 

Căn cứ công văn của Hiệp hội thực tập sinh Nhật Bản ngày 26/9/2016, Trường thông báo tuyển sinh viên thực tập tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Cụ thể như sau:

 

  1. Đối tượng: là sinh viên học tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
  2. Điều kiện: sinh viên có năng lực giao tiếp tương đương cấp độ N2 kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (JLPT).
  3. Mô tả công việc thực tập:

– Sinh viên sẽ làm các công việc liên quan đến nhà hàng khách sạn. Tùy thuộc vào năng lực tiếng, sinh viên sẽ được sắp sếp làm việc vào những vị trí phù hợp.

– Thời gian: theo ca (từ 5h30 – 22h00) 8 tiếng/ngày, được nghỉ 2 ngày/tuần.

  1. Lương thực tập

– 700 yên/giờ  x  1 ngày thực tập (khoảng 22 ngày/ tháng).

– Được hưởng lương phụ cấp làm thêm giờ, làm ban đêm và làm vào ngày nghỉ.

  1. Các khoản chi phí sinh viên phải chi trả.

5.1 Các khoản phí trước khi sang Nhật

– Sau khi phỏng vấn có kết quả đỗ tham gia chương trình sinh viên nộp 5 vạn yên cho phía Hiệp hội Hỗ trợ thực tập sinh Nhật Bản (Hiệp hội).

– Sau khi nhận được liên lạc về hoàn tất hồ sơ thì phía bên Hiệp hội Hỗ trợ thực tập sinh Nhật Bản sẽ sang Việt Nam trao giấy tờ thủ tục nhật cảnh cũng như thu tiền lần 2 (10 vạn yên) (Tiền phí thu sẽ được hoàn trả lại nếu sinh viên không đỗ visa)

– Sau khi hoàn thành chương trình thực tập sinh viên nộp 5 vạn yên.

5.2 Các khoản phí khi sang Nhật làm việc

– Ký túc xá: 12.500 yên (bao gồm tiền điện, ga)

– Bảo hiểm y tế

– Ăn: 200 yên/ bữa ăn tại nhà ăn dành cho nhân viên

  1. Vé máy bay

– Vé máy bay chiều đi do Hiệp hội mua trước, tiền vé sẽ trừ vào tiền lương hàng tháng.

– Vé máy bay chiều về sinh viên tự mua, Hiệp hội và Khách sạn hỗ trợ 5 vạn yên.

  1. Thời gian đăng ký dự tuyển

Sinh viên đăng ký dự tuyển tại Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên (P.106 nhà A1)  hạn cuối  11h00 ngày 04/07/2017.

Thời gian phỏng vấn: Dự kiến cuối tháng 07.2017 (sẽ có thông báo cụ thể sau)

Sinh viên trúng tuyển dự kiến sẽ đi Nhật vào đầu tháng 09/2017.

 

Nơi nhận:                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

– Ban Giám hiệu (b/c);                                                                        TRƯỞNG PHÒNG CT&CT HSSV

– Khoa NN&VH Nhật Bản (thông báo sv);

– Lưu: CTHSSV, HCTH, H7 .

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Huyền Trang