Thông báo tuyển sinh viên đi học chương trình bồi dưỡng tiếng Nhật – văn hóa Nhật tại Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017

Theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tại Công hàm số J.F.1014/2016 ngày 12/12/2016, Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về chương trình bồi dưỡng Tiếng Nhật – Văn hóa Nhật theo học bổng của Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017 như sau:

Thông tin chung về chương trình học bổng
Số lượng ứng viên: 35 người;
Đối tượng dự tuyển: sinh viên đang học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 khoa tiếng Nhật có đạo đức tốt, đủ sức khỏe đi học tại nước ngoài và kết quả học ở đại học đến thời điểm ban hành thông báo tuyển sinh đạt loại khá trở lên;
Thời gian học dự kiến tại Nhật Bản: 01 năm, kể từ tháng 10/2017;
Thời gian thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật dự kiến vào đầu tháng 3 năm 2017
tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Hồ sơ dự tuyển
Danh sách hồ sơ và số bộ hồ sơ cần nộp để dự tuyển cần thực hiện theo bản hướng dẫn gửi kèm theo thông báo này (không căn cứ theo số bộ hồ sơ ghi trong Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản (MEXT));
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và các mẫu hồ sơ liên quan cần download từ trang web dưới đây của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản: http://www.mext.go.jp/…/_icsFiles/…/2016/11/15/1379317_4.pdf
Cục Đào tạo với nước ngoài đề nghị Quý Cơ Quan gửi công văn kèm theo danh sách đề cử ứng viên bằng tiếng Việt và hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Anh (theo phụ lục đính kèm) đến Bộ phận phụ trách Học bổng MEXT – Ban Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản, 27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời gửi 01 bản công văn và danh sách đề cử ứng viên đến Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 06 tháng 02 năm 2017 đến ngày 15 tháng 02 năm 2017 để phối hợp theo dõi.

(Liên hệ thêm về thông tin cần thiết liên quan qua e-mail: kobunvn@ha.mofa.go.jp).