Thông báo của Trường Đại học Ngoại ngữ về thực tập tự nguyện tại Okinawa, Nhật Bản đối với sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 
Số: 227  /TB-ĐHNN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Hà Nội, ngày 28  tháng  02  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thực tập tự nguyện tại Okinawa, Nhật Bản

đối với sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản

 

 

 

Căn cứ công văn của Hiệp hội thực tập sinh Nhật Bản ngày 26/9/2016, Trường thông báo tuyển sinh viên thực tập tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: là sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản

 

 1. Điều kiện: sinh viên có năng lực giao tiếp tương đương cấp độ N2 kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (JLPT).

 

 

 1. Mô tả công việc thực tập:
 • Công việc liên quan đến khách sạn.
 • Thời gian: theo ca (từ 5h30 – 22h00) 8 tiếng/ngày, được nghỉ 2 ngày/tuần.

 

 1. Lương thực tập
 • 700 yên/giờ x  1 ngày thực tập (khoảng 22 ngày/ tháng).
 • Được hưởng lương phụ cấp làm thêm giờ, làm ban đêm và làm vào ngày nghỉ.

 

 1. Các khoản chi phí sinh viên tự chi trả
 • Ký túc xá: 12.500 yên (bao gồm tiền điện, ga)
 • Bảo hiểm y tế
 • Ăn: 200 yên/ bữa ăn tại nhà ăn dành cho nhân viên
 • Vé máy bay (có chế độ công ty trả trước cho thực tập sinh và trừ vào tiền lương thực tập)

 

 1. Thời gian đăng ký dự tuyển

Sinh viên đăng ký dự tuyển tại Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên (P.106 nhà A1)  hạn cuối ngày 11h00 ngày 30/03/2017.

Thời gian phỏng vấn:    03/04/2017 (sẽ có thông báo cụ thể sau)

Sinh viên trúng tuyển dự kiến sẽ đi Nhật vào giữa tháng 06/2017.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG

– Ban Giám hiệu (b/c);                                                                        TRƯỞNG PHÒNG CT&CT HSSV

– Khoa NN&VH Nhật Bản (thông báo sv);

– Lưu: CTHSSV, HCTH, H3 .

Đã ký

 

                                                                                                                                                                                            Vũ Văn Hải