Thông báo chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2017-2018

 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
  – Là sinh viên đại học hệ chính quy;
  – Năm học 2016-2017 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
  – Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.
  2. Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/sinh viên /năm học.
  3. Chỉ tiêu học bổng: 06 sinh viên.
  – Khoa NN&VH Hàn Quốc: 02 ( Sv năm 2,3 và 1 nam – 1 nữ)
  – Các khoa còn lại: 04
  4. Hồ sơ đăng ký
  – Bảng điểm năm học 2016-2017 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo; Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017;
  – Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);
  – Bài viết tìm hiểu về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (viết bằng tiếng Việt, có độ dài không quá 02 trang A4; khuyến khích dịch sang tiếng Anh);
  Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó có nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ do Quỹ Pony Chung tài trợ);
  – Bản photo các chứng nhận: Chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình…(nếu có).
  Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
  5. Một số thông tin liên quan khác
  – Trường Đại học Ngoại ngữ: Trong 6 hồ sơ có 2 hồ sơ dành cho sinh viên năm thứ 2, thứ 3 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi với Đại học Korea, Hàn Quốc, trong thời gian 10 tháng do Quỹ Pony
  Chung tài trợ;
  – Sinh viên được nhận học bổng Pony Chung sau khi tốt nghiệp đại học có cơ hội tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ 2 năm tại Đại học Korea do Quỹ Pony Chung tài trợ;

Thời gian nộp hồ sơ: ngày 20.09.2017 tại phòng 106 -A1 gặp cô Vân
Lưu ý: – Bài tìm hiểu về chương trình HB Pony Chung và bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng viết bằng tiếng Việt

Xem thông tin tại đây: https://drive.google.com/open…