Phiếu khảo sát thông tin sinh viên đầu khóa học dành cho sinh viên khóa QH.2016.F1

Thực hiện định hướng “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” ở bậc đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng đề nghị Anh/Chị cho biết ý kiến của mình về các vấn đề được hỏi dưới đây liên quan đến các hoạt động đầu năm học tại Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN.