Kế hoạch đón tiếp SV nội trú năm học 2017-2018 của KTX Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH ĐÓN SINH VIÊN NỘI TRÚ

NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ vào kế hoạch năm học của Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị đào tạo và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên về việc đón tiếp sinh viên nội trú và mức thu lệ phí phòng ở năm học 2017-2018, Ban quản lý Ký túc xá Ngoại Ngữ thông báo kế hoạch như sau:

 1. Đối tượng xét duyệt nội trú:
 2. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Xét duyệt theo thứ tự ưu tiên sau:
 • Con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh
 • Là người dân tộc thiểu số
 • Ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi, biên giới, hải đảo
 • Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
 • Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2017
 • Các đối tượng còn lại có nhu cầu nội trú
 1. Đối với học sinh chuyên, sinh viên năm thứ 2,3,4; cao học, NCS: Theo danh sách duyệt của BQL đã công bố tại bảng tin KTX.
 2. Thời gian địa điểm làm thủ tục nội trú:
 3. Học sinh chuyên ngữ: Ngày 10 – 11/8/2017
 4. Sinh viên năm thứ 2,3,4; học viên cao học, NCS:

Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 25/8/2017.

* Hạn cuối cùng làm thủ tục nội trú như sau:

– SV trường ĐH Ngoại Ngữ, Công nghệ, Khoa Luật: ngày 21/8/2017.

– SV trường ĐH Kinh tế : ngày 25/8/2017.

Sau thời hạn trên, nếu SV chưa làm thủ tục nội trú sẽ coi như không ở KTX và BQL

sẽ sắp xếp cho SV khác.

 1. Sinh viên năm thứ nhất: Đón tiếp theo lịch triệu tập của nhà trường

* ĐH Kinh tế: ngày 8/8/2017.                         * ĐH Công nghệ : ngày 17-18/8/2017.

* ĐH Ngoại Ngữ: ngày 10/8/2017.                * Khoa Luật : ngày 18-19/8/2017.

* Khoa Y Dược: ngày 15/8/2017.

 Giờ làm việc:             – Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

– Buổi chiều từ 13h30 đến 17h30

 Địa điểm:                   Văn phòng Ban quản lý KTX Ngoại Ngữ, tầng 1 nhà C.

 Quy trình làm thủ tục nội trú:          Tham khảo phụ lục 1

Sau khi đón tiếp xong các đối tượng trên, căn cứ vào quỹ chỗ ở còn lại, BQL sẽ đón bổ sung đến khi hết chỗ.

III. Lệ phí nhà ở năm học 2017-2018: Theo quy định của Trung tâm Hỗ trợ SV đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt (Áp dụng theo mức lệ phí năm học 2016-2017).

BAN QUẢN LÝ KTX NGOẠI NGỮ.

 

 

PHỤ LỤC 1: QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC NỘI TRÚ

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 

 

BÀN 1

 

ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN

– Làm tờ khai đăng ký nội trú

– Nộp giấy triệu tập photo, 02 ảnh 3×4

 

 

BÀN 2

 

 

ĐĂNG KÝ LOẠI PHÒNG

– In biên lai thu tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀN 3

 

 

THU TIỀN

 

BÀN 4

 

 

XẾP PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh sinh viên, học viên từ  khóa QH 2014; QH 2015; QH 2016  bắt đầu làm thủ tục từ bàn số 2.

BAN QUẢN LÝ KTX NGOẠI NGỮ.