Danh mục các văn bản về lĩnh vực Chính trị & Công tác HSSV

I. Các văn bản về lĩnh vực Giáo dục chính trị, tư tưởng

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020) của Thủ tướng Chính phủ 

Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020) của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

Quy định về nghi thức tổ chức lễ mít tinh, lễ kỷ niệm, lễ khai giảng, bế giảng, lễ đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, lễ trao tặng các danh hiệu khen thưởng tại ĐHQGHN

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

II. Các văn bản về lĩnh vực Công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh

Luật nghĩa vụ quân sự

Nghị định quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Nghị định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Sửa đổi Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học 

Thông tư ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Quy định về công tác bảo đảm  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

III. Các văn bản về lĩnh vực Công tác học sinh, sinh viên

Quy định chung

Luật Giáo dục Đại học

Quy chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN

Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên

Quy định về công tác y tế trường học

Quy định về khen thưởng đối với học sinh, sinh viên chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Hướng dẫn cách xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1  giảng viên, giáo viên quy đổi

Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên

Hướng dẫn quản lý và sử dụng thẻ sinh viên tại ĐHQGHN

Quy định mã số đơn vị, cán bộ, người học tại ĐHQGHN

Quy định chi tiêt về mã số sinh viên tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại ĐHQGHN

Quy định tổ chức khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên ĐHQGHN

Hướng dẫn về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy

Quy chế thực tập nghiệp vụ tại nước ngoài 

Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Học phí, học bổng, chế độ chính sách

Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quy định Quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN

Quy định quản lý và sử dụng học bổng tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

Thông tư liên tịch 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo người có công với cách mạng con của họ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Còn tiếp tục cập nhật….