Chương trình trao đổi sinh viên từ Đại học Meiji, Tokyo, Nhật Bản

Chương trình trao đổi sinh viên

 

Thông tin về chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019 (tháng 4 năm 2019 – tháng 3 năm 2020).

I. Thời gian đi du học tại Meiji và thời gian đăng ký

(1) Học kỳ mùa xuân năm 2019 (tháng 4)

* Thời gian du học tại Meiji (Có thể thay đổi) :

Tháng 4 năm 2019 – tháng 7 năm 2019 (chỉ một học kỳ)

Tháng 4 năm 2019 – tháng 2 năm 2020 (một năm)

* Thời hạn gửi đơn đăng ký trực tuyến: ngày 21 tháng 8 – ngày 27 tháng 9 năm 2018

* Thời hạn gửi hồ sơ tới Meiji: ngày 21 tháng 8 – ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Tất cả các ứng viên cho học kỳ mùa xuân năm 2019 được yêu cầu hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến trước ngày 27 tháng 9. Để hoàn tất đơn, các hồ sơ phải được gửi qua chuyển phát nhanh đến Meiji trước ngày 11 tháng 10 sau khi nộp đơn trực tuyến. Ngoài ra, vui lòng gửi mẫu đơn COE dưới dạng Excel tới hòm mail exchange@meiji.ac.jp

 

(2) Học kỳ mùa thu năm 2019 (tháng 9)

* Thời gian du học tại Meiji (Có thể thay đổi) :

Tháng 9 năm 2019 – tháng 2 năm 2020 (chỉ một học kỳ)

Tháng 9 năm 2019 – tháng 7 năm 2020 (một năm)

* Thời hạn gửi đơn đăng ký trực tuyến: ngày 15 tháng 1 – ngày 21 tháng 2 năm 2019

* Thời hạn gửi hồ sơ tới Meiji: ngày 15 tháng 1 – ngày 7 tháng 3 năm 2019

 

Tất cả các ứng viên cho học kỳ mùa thu năm 2019 đều phải hoàn tất đơn đăng ký trực tuyến trước ngày 21 tháng 2. Để hoàn tất đơn, các hồ sơ phải được gửi qua chuyển phát nhanh đến Meiji trước ngày 7 tháng 3 sau khi đăng ký trực tuyến. Ngoài ra, vui lòng gửi mẫu đơn COE dưới dạng tài liệu Excel tới exchange@meiji.ac.jp

 

(3) Ghi chú

  1. Đơn không được chấp nhận nếu nộp sau thời hạn. Thời gian du học tại Meiji (một học kỳ hoặc một năm) và trường học phải được ưu tiên quyết định trước khi nộp đơn cho chương trình, không thể thay đổi sau khi đăng ký trực tuyến.

 

2. Vui lòng tham khảo liên kết bên dưới để biết thêm chi tiết về đơn đăng ký.

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/exchange.html

 

3. Hướng dẫn đăng ký (liên kết đơn đăng ký trực tuyến, thời hạn, tài liệu đăng ký và yêu cầu ngôn ngữ, v.v.)

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/co7mm90000000461-att/co7mm900000004d1.pdf

 

4. Tờ Thông tin (danh sách khóa học, giáo trình, nhà ở, lịch học và các lớp học tiếng Nhật, v.v.)

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/co7mm90000000461-att/co7mm900000004fa.pdf

 

5. Tải xuống các mẫu chuẩn cho ứng dụng

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/exchange.html

 

6. Giấy chứng nhận sức khỏe (mẫu chuẩn)

Giấy chứng nhận sức khỏe phải được nộp như là một phần của tài liệu ứng dụng và hoàn thành bởi một bác sĩ.

Tải xuống biểu mẫu chuẩn của Giấy chứng nhận sức khỏe (# 7)

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/exchange.html

 

II. Ứng viên muốn học tại các trường cung cấp các lớp học tiếng Anh

Điểm số TOEFL, IELTS mà họ đã học trong tháng 9 năm 2016 đến nay là hợp lệ cho đơn đăng ký. Các ứng viên được yêu cầu phải làm bài kiểm tra TRƯỚC KHI ứng dụng. Bản sao của điểm chính thức PHẢI được chuẩn bị để tải lên ứng dụng trực tuyến.

Để tránh thất vọng, xin lưu ý và đảm bảo rằng các học sinh được chỉ định của bạn đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ. Để biết các yêu cầu của mỗi trường, vui lòng tham khảo trang 7 của Hướng dẫn đăng ký.

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/co7mm90000000461-att/co7mm900000004d1.pdf

 

III. Đại học Meiji Nhật ngữ kiểm tra trực tuyến

(Chỉ dành cho các ứng viên muốn học tại các trường có các lớp học tiếng Nhật. Các ứng viên đăng ký tiếng Anh KHÔNG bắt buộc phải làm bài kiểm tra trực tuyến.)

Ứng viên cho các trường cung cấp các lớp học tiếng Nhật và không thể nộp giấy chứng nhận JLPT hợp lệ được yêu cầu tham dự kỳ thi trực tuyến tiếng Nhật của Đại học Meiji. Đại học Meiji sẽ gửi thông tin về bài kiểm tra để trao đổi điều phối viên chương trình sinh viên ngay sau khi nhận được đơn đăng ký trực tuyến.

Xin lưu ý rằng các chứng chỉ JLPT hợp lệ cho ứng dụng là bất kỳ thông tin nào sau đây;

(1) N1: đã qua trước

(2) N2, N3 hoặc N4: được thông qua trong năm 2017 hoặc 2018

 

<Meiji University Ngày thi tiếng Nhật trực tuyến>

Ứng viên cho học kỳ mùa xuân 2019: 21 tháng 8 – 4 tháng 10 năm 2018

Ứng viên cho học kỳ mùa thu 2019: 15 tháng 1 – 28 tháng 2 năm 2019

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cảm ơn bạn.

Trân trọng,