Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc (gọi là học bổng Posco) 2017-2018

Chương trình Học Bổng Posco Hàn Quốc năm học 2017-2018

 

  1. Yêu cầu 

– Là SV ĐH chính quy và năm học 2016-2017 có kết quả học tập đạt loại Giỏi, kết quả rèn luyện đạt loại tốt

– Đối với SV năm thứ nhất đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Mọi chi tiết khác đọc kỹ trong file đính kèm

  1. Thời gian nộp hồ sơ: ngày 08.09.2017
  2. Địa điểm nộp hồ sơ:P106 nhà A1 gặp cô Vân