Category Archives: Thông tin việc làm

Ngân hàng việc làm sinh viên

  Cập nhật Thông Tin Việc Làm STT Ngày Đăng Công Việc Tiếng Download 1 20/06/2018 Đại học Thái Nguyên tuyển giảng viên tiếng Nhật-Hàn Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/dai-hoc-thai-nguyen-tuyen-giang-vien-tieng-nhat-han/ 2 19/06/2018 Trung tâm Kella tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-kella-tuyen-dung/ 3 14/06/2018 Hãng hàng không Korean Air

Công ty Jellyfish tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TIẾNG NHẬT   Biên phiên dịch Tiếng Nhật ( Full-time 8h-17h) Chi tiết công việc: Hỗ trợ du học sinh khi mới sang Nhật Biên dịch hồ sơ du học sinh, dịch phỏng vấn với các trường tiếng Nhật, trường chuyên môn. Hỗ trợ