Cơ hội để tiếp xúc và hòa nhập với thế giới mênh mông rộng lớn

Dưới đây là chia sẻ của cô Vũ Thu An- giảng viên khoa NN&VH Đức gửi tới sinh viên chúng mình về câu chuyện thực hành, thực tập. Hãy cùng đọc và chia sẻ suy nghĩ cùng cô An nhé!


Hồ sơ thực tập theo Quy chế thực hành – thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ, áp dụng cho sinh viên từ khóa QH2016 đem lại rất nhiều lợi ích cho chính bản thân các em sinh viên. Hồ sơ này là tập hợp tất cả những minh chứng cho quá trình rèn luyện và tích lũy của sinh viên trong một khoảng thời gian; càng nhiều minh chứng, sinh viên càng có lợi thế để cạnh tranh khi muốn tìm một công việc sau này. Điểm khác biệt của hồ sơ thực tập theo Quy chế mới là sinh viên được phép liệt kê những hoạt động không liên quan đến chuyên môn, ngành học của mình tại trường. Dù đó là công việc gia sư hay làm thêm ở quán ăn, quán cà phê … cũng đều rèn luyện cho sinh viên kiến thức chuyên môn, hoặc một kĩ năng nào đó, hoặc là cả hai. Những sinh viên trước khóa QH2016 khi đi thực tập đều chỉ xin vào một công ty nào đó có liên quan đến ngành học của mình ở trường, và thường chỉ làm ở một vị trí nhất định trong suốt thời gian thực tập. Hạn chế này đã được khắc phục cho các sinh viên từ khóa QH2016 trở đi.

„Creating oppotunities together“ – đúng như slogan của ULIS, với bộ hồ sơ thực tập được xây dựng theo Quy chế thực hành – thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ, sinh viên ULIS đã tự kiến tạo cho mình những cơ hội nghề nghiệp sau này, cũng như có thêm cơ hội để tiếp xúc và hòa nhập với thế giới mênh mông rộng lớn.